Personal Data Protection Act หรือ PDPA คืออะไร?

Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็น กฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยความที่ในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การครอบครองเบอร์โทรศัพท์โดยการซื้อฐานข้อมูลมาจากที่อื่นและโทรไปหาโดยที่ไม่มีการรับรู้จากเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้น หรือการที่เราได้รับโฆษณาบน Social Media จากข้อมูลการใช้งานของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ยินยอมให้องค์กรเก็บข้อมูล เป็นต้น

ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยข้อบังคับกฎหมาย PDPA จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ บันทึกเสียง เลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม

โดยครั้งแรก PDPA เคยมีการประกาศบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีประกาศเลื่อนบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี เพราะฉะนั้นจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั่นเอง
Image

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีการติดตั้งระบบ PDPA

บริการรับติดตั้งการใช้คุกกี้ PDPA

เปรียบเทียบแพ็กเกจ Small Medium Large Enterprise
ราคา (รายปี)

3,000.-

5,500.-

15,000-

32,000-

จัดการโดเมน
จัดการแบนเนอร์คุกกี้ทุกเว็บไซต์ในที่เดียว        
Pageview รวมต่อเดือน 30,000 view 100,000 view 500,000 view 10,000,000 view
โดเมนสูงสุด
(*ค่าบริการติดตั้งสคริปโดเมนอื่นเพิ่มเติม 2,000.-/1 โดเมน)
1 โดเมน 10 โดเมน* 200 โดเมน* ไม่จำกัดโดเมน*
จำนวนผู้ใช้งาน 1 user 1 user 10 user ไม่จำกัด
สแกนคุกกี้และสคริปต์บนเว็บไซต์สูงสุด (ต่อวัน) 50 URL 500 URL 10,000 URL ไม่จำกัด
บันทึกความยินยอมจากผู้ใช้งานสูงสุด 100,000 5,000,000 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ระยะเวลาจัดเก็บความยินยอม 3 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
บล็อกคุกกี้และสคริปต์อัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอม
ปรับแต่งแบนเนอร์คุกกี้ขั้นสูง
ปรับแต่งโลโก้

แบบฟอร์มสั่งซื้อติดตั้ง PDPA Cookie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
รายละเอียดเพิ่มเติม
Invalid Input

PDPA เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ

ชุดเอกสารแม่แบบ (template) สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (จาก www.dga.or.th) ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
เริ่มต้นจากเอกสารนำ คือ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายหน้าที่สำคัญพื้นฐานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) พร้อมคำอธิบายการทำงาน อิงตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

และเอกสารแม่แบบอีก 16 รายการ เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถนำไปปรับใช้ตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและภารกิจของตน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการนำไปใช้ 1 รายการ
เอกสารทั้ง 16 รายการจัดทำในรูปแบบลักษณะฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอก พร้อมคำอธิบายประกอบความเข้าใจ ซึ่ง สพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานภาครัฐ ลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจกฎหมาย การจัดทำเอกสาร เอื้ออำนวยให้ภาครัฐสามารถขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว และยั่งยืนต่อไป

โทรขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 095-784-3535