เงื่อนไข
1. โดเมนเนมจะต้องมีราคาไม่เกิน 600 บาท/ปี เช่น .com .net .info
2. โดเมนเนมที่มีราคาเกิน จะคิดบวกเข้าในใบแจ้งหนี้ เช่น .co.th มีราคา 1000 บาทต่อปี ในใบแจ้งหนี้จะบวกเพิ่ม 500 บาทในแพกเกจนั้นๆ
3. เว็บเพจที่ได้ จะมีความสูงไม่เกิน A4 หรือ สองหน้าพีซีในแนวตั้ง ประกอบไปด้วยรูปภาพไม่เกิน 3 รูป และข้อความโฆษณา
4. อีเมล์ ที่ได้เป็น Business Gmail บนโดเมนของท่านเอง (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มิใช่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ขนาดพื้นที่ 30 Gigabyte
5. ราคาเงินสด ชำระล่วงหน้า โอนเงินผ่านธนาคาร
6. การต่ออายุ โปรดทำการต่ออายุก่อนอย่างน้อย 1 เดือน

 

ค้นหาชื่อโดเมน

บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ ในทุกนามสกุล อาทิ .com, .net, .org, .info, .biz, .asia, .mobi, .co.th เป็นต้น ขึ้นกับทะเบียนในระดับโลก มาตรฐานสากล มั่นคงปลอดภัย ผู้รับบริการเป็นเจ้าของโดเมนพร้อมด้วยระบบจัดการโดเมนทันสมัย สามารถจัดการโดเมนได้ตลอด 24 ชม. พร้อมใช้งานได้ทันที

 

 

ราคาโดเมนเนม

TLDs Registration (บาท/ปี) TLDs Registration (บาท/ปี)
.com 600.- .co.th 2,000.-/2ปี
.net 600.- .in.th 2,000.-/2ปี
.org 600.- .go.th 2,000.-/2ปี
.info 600.- .ac.th 2,000.-/2ปี
.biz 700.- ภาษาไทย.ไทย 2,000.-/2ปี
.bz 700.- ภาษาไทย.com 700.-
.mobi 1,200.- ภาษาไทย.net 700.-
.cc 1,200.-    
.asia 1,200.-    
.co 1,400.-    
.me 1,400.-    

 

ตัวอย่างหน้า webpage  

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4

       

แบบฟอร์มจดจองโดเมนเนม

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input