การติดตั้ง Email ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird

ตัวโปรแกรมนั้นสามารถทำการ Download ฟรีจาก http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/
เมื่อทำการติดตั้งแล้วสามารถทำการตั้งค่าได้โดย

1. ทำการเปิดโปรแกรม Thunderbird ขึ้นมา ตัวโปรแกรมจะถามว่าต้องการตั้งค่า Thunderbird ให้เป็น Default หรือเปล่า
ถ้าต้องการก็ทำการคลิก OK ไป แล้วไปคลิ๊กที่ Tools > Account Setting

2. คลิ๊กที่ Add Account…

3. จะมี Dialog box ชื่อ Account wizard ขึ้นมา ให้คลิ๊กเลือกที่ Email Account แล้วคลิ๊ก Next

4. จากนั้นให้ทำการกรอกรายละเอียด ตามนี้
Your Name : ใส่ชื่อที่ต้องการ
Email Address : ใส่รายละเอียดอีเมลล์แอดเดรส เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แล้วคลิก Next

5. ในส่วนของ Server Information นั้นให้กรอกรายละเอียดตามนี้
Select the type of incoming server you are using : เลือกเป็น POP Incoming Server : กรอกรายละเอียดเป็น mail.yourdomainname.com
แล้วคลิก Next

6. ในส่วน User Name ให้กรอกรายละเอียดตามนี้
Incoming User Name : กรอกรายละเอียด ชื่อ E-mail Address ลงไป แล้วคลิก Next

7. ในส่วน Account Name ให้กรอกรายละเอียดตามนี้
Account Name : กรอกรายละเอียด E-mail Address ลงไป เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แล้วคลิก Next

8. โปรแกรมจะแสดงค่าการคอนฟิคออกมาว่าเสร้จสมบูรณ์แล้ว ให้ทำการคลิ๊ก Finish