คู่มือการใช้งาน Filezilla Program

Filezilla Program

เป็นโปรแกรมสำหรับการ อัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ Hosting

ลูกค้าของทาง Megaweb สามารถ ส่งข้อมูลให้กับทาง Megaweb ได้ทางโปรแกรมนี้

เมือทำการส่งไฟล์เสร็จเรียบร้อย กรุณาแจ้ง ให้ทาง megaweb ทราบทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทุกครั้ง

โดยแจ้งหัวข้อเรืองที่ท่านอัพโหลด

ไฟล์ดาวโหลดโปรแกรม

 หากติดตั้งหรือใช้งานไม่ได้ ให้ท่านจิดโปรแกรม Teamviewer ให้เรียบร้อยแล้วโทรแจ้ง youid / password ทางทีมงานจะดำเนินการ รีโมทหน้าจอไปติดตั้งให้ท่าน

วิธีการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลเว็บไซต์ผ่านพอร์ต FTP (พอร์ต 21 ) หรือที่เรียกติดปากว่า FTP นั้น มีด้วยกันอยู่สองแบบคือ 1.การ FTP ผ่าน ตัว Browser เช่น Internet Explorer ,Firefox , Opera และ 2 เป็นการอัพโหลดข้อมูลเว็บโดยใช้โปรแกรมประเภท FTP เช่น Core FTP, Filezilla เป็นต้น

การอัพโหลดข้อมูลเว็บโดยใช้โปรแกรมประเภท FTP ซึ่งมีอยู่มากมาย โดยในที่นี่เราจะใช้โปรแกรมที่ซื่อว่า Filezilla ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้
ที่ http://filezilla-project.org/download.php?type=client เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะมาเริ่มใช้งานกัน

เปิดโปรแกรม Fillezilla ขึ้นมา แล้วไปที่ File แล้วคลิ๊กที่ Site Manager ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

เลือก NewSite แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ในที่นี้ใช้ bizqsoft และใส่รายละเอียดต่างๆดังนี้

ในแทบ General ให้ใส่รายละเอียด ที่ทาง megaweb ส่งให้ทางอีเมล์

 จากนั้น คลิ๊ก Connect ดังแสดงในรูปที่

 

รูปที่ 2

 

จะปรากฏหน้าต่าง FTP Server ดังรูปที่ 3 จากรูป ด้านซ้ายมือจะเป็นหน้าต่าง localhost หรือ ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ส่วนหน้าต่างขวามือคือ FTP server จากนั้น เลือกโฟล์เดอร์ ที่ชื่อ public_html ซึ่งเป็นโฟล์เดอร์ root ซึ่งข้อมูลเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บไว้ที่โฟล์เดอร์นี้ ดังแสดงในรูปที่ 3

 

รูปที่ 3

วิธีการอัพโหลดไฟล์จากเครื่องคุณไปยัง FTP Server ทำได้โดยคลิ๊กขวาไฟล์ข้อมูลที่ต้องการอัพโหลดที่อยู่ในเครื่องของคุณ แล้วเลือก upload

 

รูปที่ 4

 

เพียงเท่านี่คุณก็สามารถอัพโหลดข้อมูลของคุณเข้าสู่เว็บไซต์ได้แล้วค่ะ

 

ขอขอบคุณ เครดิต: http://www.bizqsoft.com/ftpserveruploadFilezilla.php