วิธีแก้ไขและป้องกันการส่งเมล์อัตโนมัติจากเวิร์ม ใน Outlook Express

มีไวรัสบางพวกที่จะทำการส่ง mail อัตโนมัติ จากโปรแกรม Outlook Express ซึ่งอาจใช้ address book ภายในโปรแกรมในการจัดส่ง
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาในการแพร่กระจายของไวรัส เราสามารถกำหนดเงื่อนไขการส่งเมล์ในโปรแกรม Outlook Express โดยให้มีการเตือนทุกครั้งเมื่อมีการส่งเมล์แบบอัตโนมัติออกไป

วิธีการกำหนดเงื่อนไข

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express
2. คลิกเมนู Tools
3. เลือก Options
4. คลิกเลือกแท็ป Security
5. คลิกเลือก "Warn me when other applications try to send mail as me" ให้มีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความนี้
6. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

หากอีเมล์ของท่านได้ทำการส่ง Spam ออกไปแล้วถูกบล๊อกจาก Server ให้ท่านทำการแสกนไวรัสที่เครื่องของท่าน แล้วทำตาม วิธีการกำหนดเงื่อนไข

แล้วทำการแจ้งให้ทาง Technical Server ของท่านทราบเพื่อแจ้งการปลดล๊อก และเปลี่ยน password ใหม่ให้กับท่าน

ท่านไม่ควรกลับไปใช้ password เดิมที่เคยใช้ และไมควรตั้งค่า password ของท่านเป็นข้อความง่ายๆ เช่น password, 1234, 12345, 11111 เป็นต้น

Password ที่ดีควรจะมีจำนวนตัวอักษร+ตัวเลข ไม่ต่ำกว่า 5 ตัว