Responsive Web Design


อะไรคือ RESPONSIVE WEB DESIGN?

ในปัจจุบัน เรามีอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่สามารถใช้ท่องอินเตอร์เน็ตได้ เช่น Smart Phone, Tablet, Notebook และ PC โดยอุปกรณ์แต่ละอย่างก็มีขนาดหน้าจอสำหรับแสดงผลที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 4 นิ้วไปจนถึง 24 นิ้วหรือมากกว่านั้น

แต่เดิมการออกแบบเว็บไซต์มักจะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับการแสดงผลบนหน้าจอของ PC และ Notebook ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ในปัจจุบัน การใช้งาน Smart Phone และ Smart Device ทำให้การออกแบบเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากต้องออกแบบให้รองรับกับขนาดหน้าจอที่มีความหลากหลาย
จากการใช้งานเว็บไซต์บน Smart Device ที่ต้องใช้นิ้วซูมขยายเข้าออกเป็นประจำ MEGAWEB ได้ปฏิวัติการรับชมด้วยเทคโนโลยี Responsive Web Design ซึ่งทำให้เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์มีการจัดเรียงตัวกันตามความเหมาะสมในการรับชมและอ่านข้อความ เพิ่มความสะดวกสบายในการรับชมเว็บไซต์ทุกขนาดความกว้างของหน้าจอโดยไม่ต้องขยายเข้าออก


ปัจจุบัน Responsive Web Design ได้กลายเป็นรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ที่นิยมที่สุดในโลก และเป็นมาตรฐานใหม่ของการออกแบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยข้อดีของ Responsive Web Design มีดังต่อไปนี้
1 โครงสร้างทันสมัย รับชมได้ทั้งจากบน Smart Phone, Tablet, Notebook และ PC
2 มีการแสดงผลที่รวดเร็วกว่า เพราะใช้โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ล่าสุด
3 มีรูปแบบ Template ที่ทันสมัย สวยงาม เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่เชย
4 เว็บไซต์มีความสะดวกสบายตาในการอ่านบน Smart Phone และ Tablet เพราะไม่ต้องย่อขยายหน้าเว็บไซต์บ่อยๆ
6 การดูแลรักษาเว็บไซต์ทำได้ง่ายและสะดวกสบาย