ปัญหาอีเมล

เนื่องจาก Gsuite ทำการปรับปรุงการทำงานสำหรับลูกค้าที่ให้ โปรแกรม Outlook ทำให้ เวลารับส่งอีเมล์ผ่าน outlook หรือโปรแกรมอื่นๆ ระบบจะแสดงหน้าจอ ข้อความดังนี้ ขึ้นมา

 

Task ------------------------ - Sending' reported error (0x800CCC0D) : 'Cannot find the e-mail server. Verify the server information in your account properties.'

 

จึงต้องไปให้ไปทำการยื่นยันตัวตนและ ทำการปรับการตั้งค่าของแต่ละ อีเมล์

โดย ให้ท่านทำการ login เข้าไปที่ Gmail.com

แล้ว login username/password อีเมล์ของท่าน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ icon

 

2. เข้าไปยัง ความปลอดภัย

3. เลื่อนหา  แล้วคลิกที่เปิดการเข้าถึง (ไม่แนะนำ)

4.ทำการเปิดค่า

5. แล้วคลิกย้อนกลับ

6.ต้องแสดงผลแบบนี้