คำแนะนำ SEO

Image

SEO คือการปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์บางส่วนเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งหากพิจารณาแยกกันเป็นส่วนๆ อาจไม่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากนัก แต่เมื่อรวมทุกส่วนเข้าด้วยกัน คุณจะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดีขึ้นและตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหาทั่วไป คุณอาจจะคุ้นเคยกับหัวข้อต่างๆ ในคู่มือนี้ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับหน้าเว็บ แต่คุณอาจยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเนื้อหาส่วนต่างๆ อย่างเต็มที่

This document first began as an effort to help teams within Google, but we thought it'd be just as useful to webmasters that are new to the topic of search engine optimization and wish to improve their ites' interaction with both users and search engines. Although this guide won't tell you any secrets that'll automatically rank your site first for queries in Google, following the best practices outlined below will make it easier for search engines to crawl, index and understand your content.

Search engine optimization (SEO) is often about making small modifications to parts of your website. When viewed individually, these changes might seem like incremental improvements, but when combined with other optimizations, they could have a noticeable impact on your site's user experience and performance in organic search results. You're likely already familiar with many of the topics in this guide, because they're essential ingredients for any web page, but you may not be making the most out of them.