ปัญหาอีเมล

หากตั้งค่าตามนี้แล้วไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อศูนย์บริษัทโทรศัพท์มือถือของท่าน

เนื่องจากโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีการตั้งค่าแบบพิเศษ