ปัญหาอีเมล

เนื่องจากลูกค้าหลายรายประสบกับปัญหาว่าจำ username/password สำหรับการควบคุมเว็บไซต์ (Direct admin) ไม่ได้

ซึ่งโดยปกติในวันที่ทำการส่งมอบเว็บไซท์ทางบริษัทจะมีเอกสาร "คู่มือและข้อมูลสำคัญของเว็บไซท์" โดยจะมี username/password ทั้งหมดแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ พร้อมกับ link ที่ท่านจะสามารถเข้าไปทำการบริหารเว็บไซท์ของท่านลูกค้าได้

เพื่อเป็นนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย ทาง Megaweb.co.th จึงได้ขอเรียนชี้แจ้งกับท่านลูกค้าทราบ หากท่านลืม password / password หาย หรือต้องการให้ทำการ reset password ใหม่ กรุณาออกจดหมายในนามบริษัทของท่าน ทำการแจ้งขอรายละเอียดเข้ามา โดยมีข้อความต่อไปนี้

 

/////////////////////////////////////////////////////////

 

ขอให้ทำการ Reset password ของเว็บไซท์ .....................................................(กรุณาระบุชื่อเว็บไซท์ของท่าน)

โดยให้จัดส่งไปที่ ....................................................................(กรุณาระบุอีเมล์ของท่านที่ต้องการให้เราส่งเอกสารไปให้)

 

///////////////////////////////////////////////////////

 

โดยเอกสารที่ส่งมาให้จะต้องระบุชื่อหรือการยืนยันโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ส่งเอกสารเข้ามาที่ Fax: 0-28917019 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.